Tekniskaverken i Linköping behövde informera om hur deras optiska sopsortering går till och vände sig då till oss. Vi producerade en barnfilm och en film för äldre publik.

Kund Tekniska Verken

  • Kreation
  • Produktion