Tekniska Verken ville locka ungdomar till sin workshop och lagtävling Innovation Camp. Där skall ungdomarna tänka kreativt och komma på lösningar till ett verkligt problem. Innovation Camp genomförs under 24 timmar och syftar till att träna upp samarbetsförmågan, handlingskraft och lusten att leverera lösningar under tidspress.

Kund Tekniska Verken

Filmproduktion Bjerner Media

  • Kreation
  • Filmproduktion