Som pilot i Försvarsmakten finns dina uppdrag över hela världen. Uppdragen kan vara nationella, men våra piloter är även en ovärderlig tillgång vid Sveriges fredsbevarande insatser utomlands. Att delta i dem innebär att du gör en insats för människors rätt att leva i fred, frihet och demokrati.

Kund Försvarsmakten

Byrå DDB Stockholm

  • Inslagsproducent
  • Filmfoto
  • Redigering
  • Animering